Skip links

Cydlynydd Grwpiau gyda Re-engage (Allanol)

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Cydlynydd Grwpiau gyda Re-engage (Allanol)

Expired on: Tach 30, 2023

Allanol: Cydlynydd Grwpiau GWIRFODOL gyda Re-engage (dwyieithog)

Crynodeb

Mae Re-engage yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu eu grwpiau gweithgareddau ar gyfer pobl dros 75 oed yng Nghymru! / Mae Re-engage yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda'u grwpiau gweithgareddau i'r dros 75 oed yng Nghymru!

Re-engage yw elusen genedlaethol sydd wedi ymrwymo i ddod â llonyddwch ac ynysig cymdeithasol i ben. Mae eu grwpiau gweithgareddau yn dod â phobl dros 75 oed at ei gilydd mewn cymunedau lleol ledled Cymru i helpu i leihau llonyddwch ac ynysig cymdeithasol, ac i wella lles corfforol. 

Mae eu grwpiau yn dibynnu ar gefnogaeth gwirfoddolwyr i ddod â chymunedau at ei gilydd ac ymgysylltu mewn gweithgareddau fel ymarfer ysgafn, tai chi, garddio, cerdded neu gêm o boules. Mae eu grwpiau am ddim i'w hymweld â hwy, ac maent yn darparu lluniaeth ysgafn i'w mwynhau yn eu grwpiau bythefnosol neu fisol.

Mae eu grwpiau yn ehangu ledled Cymru i gyd ac maent yn chwilio am gydlynyddion grwp i helpu i lansio grŵp yn eich ardal neu i gynnal un o'u grwpiau presennol yng Nghymru.

Fel cydlynydd grŵp gwirfoddol, byddwch yn cydlynu grwpiau gweithgareddau mewn canolfannau cymunedol, tafarnau neu fannau eglwys. Mae'r grwpiau yn croesawu rhwng 4 a 15 o bobl hŷn, ynghyd â'u gyrrwr gwirfoddolion sy'n casglu ac yn rhoi eu gwesteion gweithgareddau. Fel cydlynydd grŵp gwirfoddol, gallwch bod yn sefydlu grŵp newydd yn eich cymuned leol neu helpu i hwyluso grŵp presennol.

Mae gweithgareddau yn eu grwpiau yn amrywio o ffitrwydd cadair, dawnsio, yoga a boules i garddio, tai-chi neu ddyfeisio'ch gweithgaredd eich hun i gael pobl i symud.

I'w galluogi i gyrraedd mwy o bobl hŷn ledled Cymru, maent angen gwirfoddolwyr i helpu i hwyluso eu grwpiau. Mae'r grwpiau'n cyfarfod am tua 2 awr bob mis ac mae'r gweithgareddau'n cynwysol i bobl hŷn.

Ydych chi'n credu y gallwch fod yn wirfoddolwr nesaf?

I ddarganfod eu rhestr lawn o rolau neu i gael sgwrs am rolau sydd ar gael, cliciwch yma neu ffoniwch ar 02922 801 802.

Mae angen i bob un o'u rolau wneud gwiriad DBS, a fydd Re-engage yn talu'r gost.

Sorry! This job has expired.
cyCymraeg
Skip to content