Skip links

Gwirfoddoli yn y Cartref gyda'r Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol (Allanol)

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Gwirfoddoli yn y Cartref gyda'r Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol (Allanol)

Expired on: Tach 30, 2023

Lleoliad: Lleoliadau'r Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol, Heol y Gardd, Rhosddu, Wrecsam
Ymrwymiad o amser: O leiaf 2 - 4 awr yr wythnos
Adroddir i: Cydlynydd Cyfeillion Teulu
Pwrpasau'r rôl gwirfoddol: Darparu cefnogaeth emosiynol a phractegol i deuluoedd yn Wrecsam

Cyfeillion Teulu wedi bod yn cefnogi Teuluoedd yn Wrecsam am dros 24 mlynedd, ac maent yn chwilio am wirfoddolwr brwdfrydig i ymuno â'u tîm!

Mae gwaith y gwirfoddolwr yn gofyn am lefel uchel o ymrwymiad ac dibynadwyedd a bydd yn cael cefnogaeth gan y Cydlynydd Cyfeillion Teulu. Disgwylir i'r gwirfoddolwr weithio o fewn ethos Cyfeillion Teulu: gan fod Cyfeillion Teulu yn cefnogi teuluoedd bregus, mae'r angen i barchu cyfrinachedd yn hanfodol.

Prif Gyfrifoldebau:

 • Darparu dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy'n canolbwyntio ar anghenion y teulu, fel y'u nodir gan y teulu a'r Cydlynydd.
 • Adeiladu perthynas o ymddiriedaeth, gan helpu teuluoedd i gyrraedd eu nodau.
 • Cysylltu'n rheolaidd â'r Cydlynydd Cyfeillion Teulu ac cymryd rhan mewn adolygiadau.
 • Llunio taflenni dyddiadur sy'n cofnodi holl gyswllt â'r teulu.
 • Darparu seibiant i deuluoedd os yw hyn wedi'i nodi yn y Cynllun Gweithredu.
 • Cefnogi teuluoedd i gysylltu â sefydliadau eraill ac ymgysylltu â hwy.
 • Sicrhau bod unrhyw bryderon diogelu'n cael eu trosglwyddo'n syth i'w Cydlynydd.
 • Ymgymryd â chwrs rhagamcan 40 awr i ddeall a dod yn wirfoddolwr hyfforddedig.

Er nad oes angen cymwysterau, byddai'n fuddiol i unrhyw wirfoddolwyr fod â dealltwriaeth dda o anghenion plant a theuluoedd.

Budd-daliadau

 • Mae gan holl wirfoddolwyr fynediad at hyfforddiant parhaus gyda Chyfeillion Teulu.
 • Cyfarfod â phobl newydd a chynnig gwerth i'ch cymuned.
 • Dysgu sgiliau a all eu trosglwyddo ac wella'ch CV.

I wneud cais:

Does dim dyddiad cau ar gyfer y swydd wag hon gan fod Cyfeillion Teulu bob amser yn recriwtio.

Sorry! This job has expired.
cyCymraeg
Skip to content