Skip links
Aaron Bell showing someone how to use a camera.

AVOW Welcomes ‘We Mind The Gap’ Gappie on Placement

Rwy’n Aaron ac rwy’n ‘Gappie’ gyda We Mind The Gap, sefydliad elusennol dielw sy’n helpu pobl ifanc i ddechrau gweithio. Rhoddodd We Mind The Gap y cyfle hwn i mi trwy roi gwahanol leoliadau gwaith i mi yn nol fy niddordebau. Dros y ddau leoliad gwaith diwethaf rwyf wedi treulio fy amser gydag AVOW. Rhychwant o naw wythnos yn ceisio dysgu a thyfu cymaint ag y gallaf. Wrth wneud y lleoliad hwn rwyf wedi bod yn treulio dau ddiwrnod yr un o'r naw wythnos hyn gyda thîm AVOW. Yn ystod y dyddiau hyn rwyf wedi bod yma, yno ac ym mhobman yn treulio amser ac yn dysgu am y gwahanol bobl sy'n rhan o dîm AVOW. Rwyf wedi bod yn gweithio'n bennaf gyda chymorth busnes, marchnata cyfryngau cymdeithasol a throsodd yn ShopMobility.

Aaron and Phil Working at a Computer

Yn ShopMobility mae'n gweithio gyda phobl yn bennaf. Gweld y rhai rheolaidd sy'n dod bob wythnos, dod i'w hadnabod a dilyn eu trefn arferol a chwrdd â phobl newydd sy'n cofrestru neu bobl nad wyf wedi cwrdd â nhw o'r blaen. Dysgu sut i ofalu am y sgwteri, dod â'r sgwteri i mewn ac allan. Dysgu am sgwteri esgidiau a sut i'w tynnu oddi wrth ei gilydd. Sut mae'r systemau gwahanol yn ShopMobility yn gweithio. Dysgu sut i gofrestru pobl a mynd trwy'r broses gofrestru fy hun. Rwyf wedi helpu ar y ddesg, gan gymryd galwadau ffôn, archebu lle i bobl dynnu'r sgwteri cist. Dysgu beth mae ShopMobility yn ei roi i dref Wrecsam, sut mae wedi helpu pobl i fynd allan ac am bwy heb ShopMobility na fyddai'n cael y cyfle hwn. Hefyd yn dysgu am y gwahanol aelodau o staff sy'n gweithio yn ShopMobility. Yn ogystal â gwneud llawer o goffi a the i'r bobl sy'n dod i mewn ac yn defnyddio'r gofod cynnes.

Aaron Bell showing someone how to use a camera.

Gydag ochr marchnata cyfryngau cymdeithasol AVOW rydywf wedi ddysgu llawer a defnyddio llawer mwy o fy ochr greadigol. O wneud posteri a gwneud postiadau cyfryngau cymdeithasol ar y facebook AVOW swyddogol. Dysgu mwy am ddadansoddeg a rhai tueddiadau ar gyfryngau cymdeithasol. Dysgu am yr hyn sy'n gwneud y brand AVOW. Wrth wneud y marchnata mae wedi rhoi cyfleoedd i mi fel mynd i’r bore coffi yn Hyb Cymunedol Gwersyllt yn siarad am ffotograffiaeth, ffotograffwyr gwahanol a beth sy’n gwneud llun da. Yna helpu gydag Wythnos Gwirfoddolwyr i helpu i sefydlu'r dechnoleg a thynnu lluniau yn y digwyddiad. Mae wedi fy nghael i ymgorffori fy nghariad mwyaf, sef ffotograffiaeth, mewn swydd

Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio gyda chymorth busnes, trwy sefydlu ar gyfer digwyddiadau trwy eu trefnu a'u cynllunio tra hefyd yn helpu i'w rhedeg. Helpu i gefnogi pobl trwy gael y pethau sydd eu hangen arnynt. Hefyd gwneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth a phopeth yn rhedeg yn dda.

Ers gwneud y lleoliad hwn yn AVOW rwyf wedi meddwl mwy am fy nghymuned a'r hyn y mae pobl AVOW wedi bod yn ei wneud i helpu'r gymuned honno. Rwyf wedi dysgu cymaint ac mae gennyf gymaint mwy y gallaf ei ddysgu. Mae wedi agor mwy o ddrysau i mi ac wedi fy helpu i ragori yn yr hyn roeddwn i'n ei feddwl. Nid wyf erioed wedi heibio eisiau dod i mewn wrth ddod i mewn. Rwyf wedi mwynhau popeth rydw i wedi bod yn ei wneud yma ac rydw i wedi mwynhau pawb rydw i wedi bod yn gweithio gyda nhw yn AVOW.

Tra'n bod yma yn AVOW hyd yn oed am ddim ond 9 wythnos rydw i wedi teimlo'n gyfforddus ac mae gen i ddiddordeb gwirioneddol yn yr hyn rydw i'n ei wneud yma. Deuthum i AVOW fel lleoliad ar gyfer We Mind The Gap ond rwyf wedi mwynhau fy amser yma yn gweithio gyda phobl anhygoel mewn amgylchedd anhygoel. Rwyf wedi dysgu cymaint am y gwahanol bobl sy'n gweithio yma o ddydd i ddydd. Dysgu pam a sut maen nhw'n helpu'r gymuned o'm cwmpas ac o'n cwmpas ni i gyd. Byddwn yn bendant yn gwneud hyn eto.

We Mind The Gap Logo

We Mind the Gap rhowch gyfleoedd i bobl sy'n haeddu gwell. Maent yn llenwi'r bylchau gyda
cefnogaeth, cariad a gofal.

cyCymraeg
Skip to content