Skip links

External: VOLUNTEER Trustee Vacancies

Hope House Children’s Hospices are looking for amazing people who can join their trustee team! It’s the dedication and passion of all their people to care for local children and their families that makes Hope House Children’s Hospices so special – and you could be part of their team too.

Maent ar hyn o bryd yn chwilio am Ymddiriedolwr Clinigol newydd a Ymddiriedolwr Adnoddau Dynol. Fel Ymddiriedolwr Clinigol, bydd gennych brofiad, sgiliau a gwybodaeth o gefndir clinigol:

  • Meddygaeth
  • Rôl Arweinydd Uwch Nyrsio
  • Rôl Arweinydd Therapy Uwch
  • Ar hyn o bryd neu yn ddiweddar yn aelod o'r GMC, NMC, neu'r HCPC Cofrestrau Proffesiynol

Fel Ymddiriedolwr Adnoddau Dynol, byddwch yn dod ag arbenigedd profedig ac arbenigedd mawr a enillwyd o gariad yn y maes Gweinyddu Adnoddau Dynol/Ddysgu/VGW. Meysydd arbenigedd yn cynnwys:

  • Perthynasau â Gweithwyr, Recriwtio, Gwobr, Ymgysylltu, Lles
  • Dysgu a Datblygiad
  • Datblygu a Dylunio Sefydliadol
  • Rheoli Newid
  • Rheoli Gwirfoddoli

Yn ddelfrydol, Cymrawd Siartredig o'r CIPD neu gyfatebol.

Gallwch gael rhagor o fanylion am y cyfleoedd gwirfoddol anhygoel hyn, darllen pam mae eu hymddiriedolwyr yn caru bod yn rhan o'u tîm, a gweld sut i wneud cais am y swyddi hyn drwy ffonio am sgwrs am y swyddi ar 01691 679679.

Hope House bilingual logo

cyCymraeg
Skip to content