Skip links
A group of people sitting around a table in an office.

VOLUNTEER Administration Assistant

 • Employer: AVOW
 • Region: Wrecsam
 • Minimum Age: 16 years of age
 • Welsh Language Requirements: Desirable

Vacancy Description

Bydd y Cynorthwy-ydd Gweinyddiaeth yn gweithio ar draws yr holl adrannau, wedi'i lleoli yng Nghartref AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam.

Dyletswyddau:

 1. Darparu gweinyddiaeth arferol, gan gynnwys (er enghraifft): cadw cofnodion, rheoli cronfa ddata, paratoi dogfennau, lluniadu, diweddaru cyfryngau cymdeithasol, gweinyddu ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau gan gynnwys cofnodi munudau, drafftio archebion prynu a chefnogi'r Rheolwyr i ddarparu gwasanaeth effeithiol.
 2. Ymateb i'r ffôn, croesawu ymwelwyr a sicrhau eu bod yn cael eu cyfeirio at staff a gwirfoddolwyr perthnasol am gefnogaeth.
 3. Ymateb i ymholiadau arferol.
 4. Sicrhau bod cofnodion personél - papur caled a chyfrifiadurol - yn gyfredol.
 5. Creu pecynnau cyflwyno ar gyfer staff newydd, Ymddiriedolwyr a Gwirfoddolwyr.
 6. Rhoi data, gan gynnwys gwybodaeth gyfrinachol, yn gywir i'r CRM.
 7. Dilyn prosesau gweinyddol a gweithdrefnau a amlinellir yn y Gweithdrefnau Gweithredu Cyffredin (GOPs).
 8. Cynnal cyfrinachedd gwybodaeth bersonol.
 9. Gweithio bob amser mewn ffordd sy'n cefnogi egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth a dosturi ym maes gofal.

Priodoledd personol ddymunol:

 • Lefel dda o addysg
 • Profiad blaenorol o weinyddu
 • Gwybodaeth am yr holl amrywiaeth o Microsoft Office, yn ddelfrydol Office365
 • Profiad gyda systemau CRM
 • Gallu gweithio dan bwysau
 • Sgiliau trefnu da a chadw amser
 • Dealltwriaeth o'r Trydydd Sector
 • Gwerthoedd yn cyd-fynd â Mynegai Moesau AVOW - Yn Gynharach, Cywirdeb, Hawl i fod yn Ddiogel ac Agored

To apply for this voluntary opportunity, please contact: [email protected]

AVOW landscape logo
cyCymraeg
Skip to content