Skip links
Two businesswomen laughing with each other.

VOLUNTEER Shopmobility Assistant

 • Employer: AVOW
 • Region: Wrecsam
 • Minimum Age: 16 years of age
 • Welsh Language Requirements: Desirable

Vacancy Description

Bydd y Cynorthwy-ydd Shopmobility yn helpu gyda tasgau dydd i ddydd rhedeg Shopmobility, wedi'i leoli yng Nghanolfan Fysiau Wrecsam.

Dyletswyddau:

 1. Croesawu cwsmeriaid ac ymchwilio i'r hyn y maent ei angen.
 2. Darparu offer yn ôl y galw.
 3. Sicrhau bod yr offer wedi'i glanhau ac yn ddiogel i'w gweithredu.
 4. Darparu gweinyddiaeth arferol, gan gynnwys (er enghraifft): cadw cofnodion, rheoli cronfa ddata, paratoi dogfennau, lluniadu, a chefnogi'r Cynorthwy-ydd Shopmobility i ddarparu gwasanaeth effeithiol.
 5. Ymateb i'r ffôn a delio â ymholiadau drwy e-bost.
 6. Sicrhau bod cofnodion cwsmeriaid yn cael eu diweddaru.
 7. Rhoi data, gan gynnwys gwybodaeth gyfrinachol, yn gywir i'r CRM.
 8. Dilyn prosesau gweinyddol a gweithdrefnau a amlinellir yn y Gweithdrefnau Gweithredu Cyffredin (GOPs).
 9. Cynnal cyfrinachedd gwybodaeth bersonol.
 10. Gweithio bob amser mewn ffordd sy'n cefnogi egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth a dosturi ym maes gofal.

Priodoleddau Personol Dymunol:

 • Lefel dda o addysg.
 • Profiad blaenorol o weinyddu.
 • Gwybodaeth am Microsoft Office, yn ddelfrydol Office365.
 • Profiad gyda systemau CRM.
 • Sgiliau trefnu da a chadw amser.
 • Sgiliau personol da, yn enwedig cyfathrebu llafar.
 • Values in line with the AVOW Code of Ethics – Beneficiaries First, Integrity, Right to be Safe and Openness.

I wneud cais:

If interested, please contact:
Email: [email protected]
Phone: 01978 312556

AVOW landscape logo

Shopmobility logo

cyCymraeg
Skip to content