Skip links

External: VOLUNTEER Group Coordinators

English/Saesneg

(Please scroll down for Cymraeg/Welsh)

Re-engage is a national charity dedicated to ending loneliness and social isolation. Their activity groups bring people over 75 together in local communities across Wales to help reduce loneliness and social isolation, and improve physical wellbeing. 

Their groups rely on the support of volunteers to bring together communities and engage in activities such as gentle exercise, tai chi, gardening, walking or a game of boules. Their groups are free to attend, and they provide light refreshments to enjoy at their fortnightly or monthly groups.

Their groups are expanding all across Wales and they’re looking for group coordinators to help launch a group in your area or to host one of their existing groups in Wales.

As a volunteer group coordinator, you will coordinate activity-based groups in community centres, pubs or church spaces. Groups host between 4 and 15 older people, along with their volunteer drivers who pick up and drop off their activity guests. As a volunteer group coordinator, you can either set up a new group in your local community or help them facilitate an existing group.

Activities at their groups vary from chair fitness, dancing, yoga and boules to gardening, tai-chi or coming up with your own activity to get people moving.

To enable them to reach more older people across Wales, they need volunteers to help facilitate their groups. Groups meet for around 2 hours every month and activities are inclusive for all older people.

Do you think you could be their next volunteer?

To find their full list of roles or to have a chat about available roles, click here or call on 02922 801 802.

All of their roles require you to complete a DBS check, which Re-engage will cover the cost of.

Cymraeg/Welsh

(Statement from Re-engage)

Mae Re-engage yn elusen genedleuthol sydd yn anelu tuag at rhoi diwedd ar unigrwydd ac ynysu cymdeithasol. Mae ein grwpiau gweithgareddau yn dod a phobol drost 75 oed gyda’i gilydd mewn cymunedau lleol ar draws Cymru er mwyn lleihau unigrwydd, ynysu cymdeithasol ac i wella iechyd corfforol.

Mae ein grwpiau yn ddibynnol ar gefnogaeth gwirfoddolwyr i ddod a chymunedau at eu gilydd er mwyn cymeryd rhan mewn gweithgareddau fel ymarfer corff ysgafn, Tai Chi, garddio, cerdded neu gem o boules. Mae’n rhad ac am ddim i fynychu ein grwpiau a bydd lluniaeth ysgafn ar gael i’w fwynhau yn ein grwpiau bob bythefnos neu yn fisol.

Mae ein grwpiau yn ehangu ar draws Cymru ac yr ydym yn edrych am gydlynwyr grwpiau er mwyn lansio grwpiau yn eich ardal neu i gydlynnu un o’r grwpiau sydd wedi eu sefydlu yn barod.

Fel cydlynydd grwp, byddwch yn cydgordio gweithgareddau mewn canolfanau cymunedol, tai tafarnau, ystafelloedd Eglwysi a.y.y.b.. Bydd rhwng 4 a 15 o bobol hyn, gyda gyrrwr gwirfoddol yn ei cludo nhw i’r gweithgareddau. Fel cydlynydd grwp, gallwch ddechrau grwp newydd yn eich cymuned neu ein cynorthwyo i redeg grwp sydd wedi ei sefydlu yn barod.

Mae gweithgareddau yn ein grwpiau yn amrywio o ffitrwydd cadair, dawnsio, ioga a boules i ardddio, Tai Chi neu unrhyw weithgaredd newydd sy’n gymorth i alluogi pobol i gadw’n heini.

I’n galluogi ni i gyrraedd mwy o bobol hyn ar draws Cymru, yr ydym angen mwy o wirfoddolwyr i gydlynu ein grwpiau. Mae grwpiau yn cyfarfod am tua 2 awr bob mis ac yn adddas i bobol hun.

Ydych chi’n meddwl y gallwch chi fod yn un o’n gwirfoddolwyr nesaf.

I weld rhestr llawn o’n cyfleon i wirfoddolwyr neu i gael sgwrs am y cyfleon www.reengage.org.uk/volunteer, gawch ni ar 02922 801 802.

Bydd bob rol angen i chi gwbwlhau DBS a bydd Re-engage yn talu’r gost.

Resources:

Via AVOW’s Google Drive:

Re-engage logo

en_GBEnglish (UK)
Skip to content