Skip links
A woman holding two jigsaw puzzle pieces together

Tŷ Avow: Vacant Office Accommodation / Lle Swyddfa (Bilingual)

Cymraeg/Welsh

(Please scroll down for English)

Yn Nhŷ AVOW yng nghanol tref Wrecsam
Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Gallwn gynnig cyfnodau rhentu blynyddol, misol, dyddiol neu hyd yn oed sesiynol: Mae gennym amrywiaeth o lety ar gael — ystafelloedd mawr a bach y gellir eu defnyddio fel arosiadau un tro, trefniant mwy rheolaidd, neu fel trwyddedai swyddogol Tŷ Avow.

Cyfleusterau:

 • Lleoliad canolog – Safle bws a chanolfan sifig cyfagos
 • Swyddfa gyda dodrefn a heb ddodrefn ar gael
 • Lifft ar gael i fynd at y llawr cyntaf
 • Derbynfa a chyfleusterau’r we a ffôn
 • Gwres canolog
 • Adeilad cwbl hygyrch
 • Gwasanaethau llungopïo ar y safle
 • Ystafelloedd cyfarfod, cyfweld a chynadledda
 • Defnydd i un person, rhannu’r defnydd neu ddefnydd i bartneriaid
 • Wifi ar gael drwy’r adeilad

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Ken Rowlands, ein Swyddog Cyswllt:
Ffôn – 01978 312556
E-bost[email protected]

English/Saesneg

Tŷ Avow, Wrexham Town Centre
21 Egerton Street, Wrexham, LL11 1ND

We can offer annual, monthly, daily, or even sessional rental periods: We have a variety of accommodation available – large and small rooms that can be utilised as a one-off, a more regular arrangement, or as an official licensee of Tŷ Avow.

Facilities:

 • Central location – Adjoining bus station and civic centre
 • Furnished or unfurnished
 • Passenger lift to the first floor available
 • Reception, internet and telephone facilities
 • Central heating
 • Fully accessible building
 • Photocopying services on-site
 • Meeting, interview and conference rooms
 • Sole, shared or partnership use
 • Hot desking considered
 • Wifi available throughout the building

For more information please contact Ken Rowlands, Liaison Officer:
Phone – 01978 312556
Email[email protected]

Tŷ Avow Office Accommodation (BILINGUAL) Flyer 2022 by Tim Johnson

en_GBEnglish (UK)
Skip to content