Skip links
Young man at the beach looking out to the sea from the top of the steps

“What if, one day…?” (Bilingual)

English/Saesneg

For existing groups between 30 – 60 minutes from Friday 14th January to Sunday 23rd January 2022.

The theme for Holocaust Memorial Day 2022 is One Day. This year we look back in history to how one day changed so many lives. We can look at what changes we make today to influence the future. What dreams do we have for one day in the future?

Workshops are available for groups of all ages and ability between 14th – 23rd January 2022 to engage with the theme, and to learn about Holocaust Memorial Day. Natasha Borton is a nationally recognised facilitator who has featured on BBC Wales, ITV Wales and as part of the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.

This free workshop is part of the AVOW and Wrexham County Borough Council’s Holocaust Memorial Day commemorations in January 2022. Any work produced through this workshop can be featured within the online gallery and across social media on Thursday 27th January 2022.

If you have an existing group online and would like to request a workshop or for further information, please contact: [email protected]

Welsh/Cymraeg

Sesiwn ysgrifennu creadigol ar-lein yn rhad ac am ddim i grwpiau rhwng 30 – 60 munud o hyd, rhwng dydd Gwener, 14 Ionawr a dydd Sul, 23 Ionawr 2022.

Y thema ar gyfer Diwrnod Cofio’r Holocost yw Un Diwrnod. Eleni, byddwn yn edrych yn ôl mewn hanes ar un diwrnod a newidiodd cymaint o fywydau. Gallwn ystyried pa newidiadau y gallwn ni eu gwneud heddiw i ddylanwadu ar y dyfodol. Pa freuddwydion sydd gennym ni ar gyfer un diwrnod yn y dyfodol?

Mae’r gweithdai ar gael ar gyfer grwpiau o bob oedran a gallu rhwng 14 a 23 Ionawr 2022 sy’n dymuno ymgysylltu â’r thema a dysgu am Ddiwrnod Cofio’r Holocost. Mae Natasha Borton yn hwylusydd a gaiff ei hadnabod yn genedlaethol ac sydd wedi ymddangos ar raglenni BBC Wales, ITV Wales ac yn rhan o ddathliadau Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn 70 oed.

Mae’r gweithdy hwn yn rhad ac am ddim ac yn rhan o ddigwyddiadau cofio Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (CMGW) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW) ym mis Ionawr 2022. Gellir cynnwys unrhyw waith a gynhyrchir yn y gweithdy yma yn yr oriel ar-lein ac ar draws cyfryngau cymdeithasol ar ddydd Iau 27 Ionawr 2022.

Os ydych chi eisoes â grŵp ar-lein ac yn awyddus i gymryd rhan mewn gweithdy neu os oes arnoch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: [email protected]

Please follow our HMD 2022 Facebook page for updates and details here.

“What if, one day…?” Holocaust Memorial Day, 2022 – Facebook (Bilingual) by Tim Johnson

en_GBEnglish (UK)
Skip to content