Skip links
Happy lady at a coffee shop freelancing on her laptop

Adnoddau defnyddiol ar gyfer busnesau cymdeithasol yn ystod y cyfnod hwn

Adnoddau defnyddiol ar gyfer busnesau cymdeithasol yn ystod y cyfnod hwn
Dolenni Cyflym:
•    Cyngor Llywodraeth y DU ar y Coronafeirws – cyffredinol
•    Cyngor Llywodraeth y DU ar y Coronafeirws (i gyflogwyr, cyflogeion a busnesau
•    Cyngor y GIG ar y Coronafeirws
•    Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cynnwys:
•    Gweminar: Ariannu fy musnes cymdeithasol Bydd Busnes Cymdeithasol Cymru yn cynnal gweminar am 12.30pm ddydd Iau 26 Mawrth i drafod y cymorth sydd ar gael i fusnesau gan y Llywodraeth.
•    Busnes Cymdeithasol Cymru yn lansio Llinell Gymorth COVID-19 Mae Busnes Cymdeithasol Cymru a’i dîm o gynghorwyr arbenigol wrth law i roi cymorth gydag unrhyw ymholiadau am lif arian, adnoddau dynol, llwyfanau digidol, marchnata a chyfathrebu, ac amrywiaeth o feysydd  y gall fod angen eu hailystyried yng ngoleuni’r Coronafeirws. Gallwn roi cyngor dros y ffôn neu drwy fideogynadledda – ffoniwch ni ar 0300 111 5050.
•    Cymorth newydd gan Lywodraeth y DU i fusnesau  cyhoeddodd Llywodraeth y DU fesurau newydd. Mae’r rhai mwyaf perthnasol wedi’u rhestru isod, a gweler rhagor o fanylion yma
•    Rhyddhad ardrethi busnes
•    Adnoddau ar gyfer busnesau cymdeithasol yng Nghymru
•    Benthyciadau carlam mewn argyfwng gan CGGC Mae’r adnoddau presennol yn cynnwys:

Gwyddom fod busnesau cymdeithasol yn gwneud pethau anhygoel i gefnogi eu cymunedau lleol, cwsmeriaid a grwpiau defnyddwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym am ddweud wrth y byd am y gweithgarwch cadarnhaol hwn – felly trydarwch amdano a thagio @SocialBizWales fel y gallwn ei rannu.

en_GBEnglish (UK)
Skip to content