Skip links
Happy woman sitting at window table looking into the distance

Gwirfoddoli Cymunedol Coronafirws

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd angen cefnogaeth gwirfoddolwyr yn eu cymunedau ar gyfer ein Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol estynedig. Bydd pwysau’n codi o ganlyniad i’r galw cynyddol a’r risg o ostyngiadau staff oherwydd hunan-ynysu. Mae’r tasgau a fydd yn agored i wirfoddolwyr yn debygol o fod yn ddibynnol ar ofynion lleol ac mewn perthynas â’r sefyllfa barhaus. Wrth i’r sefyllfa newid, bydd nifer o rolau y gallwch chi helpu gyda nhw. Cofrestrwch eich diddordeb ar wefan Gwirfoddoli-Cymru gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Rolau gwirfoddoli:

  • Gyrwyr â’u cerbyd eu hunain – danfon eitemau, casglu a chludo staff.
  • Arlwyo a choginio – coginio pryd o fwyd i gymydog oedrannus neu staff iechyd ategol.
  • Gwarchod plant – helpu mewn lleoliadau gofal plant lleol, gwarchod plant ar gyfer cymydog sydd mewn gwaith ac ati.
  • Gweinyddiaeth – ateb y ffôn a / mewnbwn chyfrifiadur, ac ati.
  • Cwnsela Profedigaeth – Angen cymwysterau perthnasol.

I gofrestru i wirfoddoli, ewch i: https://bit.ly/2QgCtfd.

Gwirfoddoli Cymunedol Coronafirws

en_GBEnglish (UK)
Skip to content