Skip links

Dod yn Aelod

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Mae aelodaeth AVOW yn £10* y flwyddyn ar gyfer Mudiad Gwirfoddol neu Grŵp Cymunedol. Am fwy o wybodaeth am aelodaeth, cysylltwch â ni drwy ffurflen gysylltu â ni (cliciwch yma os gwelwch yn dda) neu ffoniwch ni ar 01978 312556.

Aelodau Cysylltiedig (*cyrff cyhoeddus): £15.00 y flwyddyn | Sector Preifat: £25.00 y flwyddyn
Mae ffioedd yn ddyledus yn flynyddol ym mis Ebrill.

Budd-daliadau

Mae aelodaeth AVOW yn darparu:

  • Cefnogaeth wyneb yn wyneb.
  • Cost gostyngol o logi ystafelloedd cyfarfod yn Tŷ Avow.
  • Gostyngiad ar gost rhaglenni hyfforddi sy'n cwmpasu ystod eang o bynciau, o Gyllid i Gymorth Cyntaf
  • Rhydd llogi offer – mae eitemau cludadwy o offer ar gael i’w benthyca fel blychau casglu, gazebos, taflunwyr, siartiau troi a byrddau arddangos, offer PA a mwy.
  • Seminarau sy'n ymdrin ag faterion eang, perthnasol a phwysig.
  • Y gallu i bleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar faterion yn ymwneud â strwythur a strategaeth AVOW.
  • Cylchlythyr Aelodaeth Misol
  • Ddigwyddiadau Cwrdd â'r Cyllidwr, gydag amrywiaeth eang o Cyllidwyr a gallwch ymgysylltu a wyneb i wyneb.
  • Cymorth a chyngor ar Gyllid, Llywodraethu, Gwirfoddoli ac Ymgysylltu a Dylanwadu

Angen mwy o wybodaeth?

I ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn ac archwilio'r adnoddau sydd ar gael, cysylltwch â ni yn 01978 312556 neu drwy e-bost yn [email protected]. Rydym yma i'ch cynorthwyo a darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cysylltwch â ni
cyCymraeg
Skip to content