Skip links

Cynghori ar Gyllid

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Mae AVOW yn cynnig gwasanaeth cyngor ariannu AM DDIM, wedi'i deilwra i anghenion grwpiau dielw a chymunedol dielw, elusennau, ac menterau cymdeithasol, sydd wedi'u lleoli yn Wrecsam neu'n gwasanaethu pobl Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae ein gwasanaethau ar gyfer aelodau AVOW a chanddynt botensial yn cynnwys:

  • Canfod ffynonellau posib ariannu;
  • Canllawiau pwrpasol ar y technegau sydd eu hangen i gwblhau ceisiadau ariannu o ansawdd da;
  • Syrjeri Ariannu 1-2-1 a digwyddiadau cwrdd â'r rhai sy'n darparu ariannu.
  • Cyrsiau hyfforddiant ar Ariannu a chodi arian (cyswllt i dudalennau hyfforddiant)
  • Canllawiau ar ddatblygu syniadau'n brosiectau i gyflawni meini prawf y cyllidwyr.
  • Gwirio ceisiadau cyn eu cyflwyno i'r cyllidwyr.
  • Nodi sefydliadau eraill sy'n gwneud gwaith tebyg a allai elwa o ffurfio partneriaeth/rhannu cyngor

Funding Team

Jo Young

Swyddog Gwasanaethau Craidd a Chyllid

Angen mwy o wybodaeth?

I ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn ac archwilio'r adnoddau sydd ar gael, cysylltwch â ni yn 01978 312556 neu drwy e-bost yn [email protected]. Rydym yma i'ch cynorthwyo a darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cysylltwch â ni
Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU (Stacked Logo)
Cadwyn Clwyd Logo
Wrexham Borough Council Logo
Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro (Powered by levelling up fund, Welsh) logo
Funded by UK Gov stacked logo
Powered by levelling up fund logo
cyCymraeg
Skip to content