Skip links

Cynghori ar Gyllid

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Mae AVOW yn cynnig gwasanaeth cyngor ariannu AM DDIM, wedi'i deilwra i anghenion grwpiau dielw a chymunedol dielw, elusennau, ac menterau cymdeithasol, sydd wedi'u lleoli yn Wrecsam neu'n gwasanaethu pobl Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae ein gwasanaethau ar gyfer aelodau AVOW a chanddynt botensial yn cynnwys:

  • Canfod ffynonellau posib ariannu;
  • Canllawiau pwrpasol ar y technegau sydd eu hangen i gwblhau ceisiadau ariannu o ansawdd da;
  • Syrjeri Ariannu 1-2-1 a digwyddiadau cwrdd â'r rhai sy'n darparu ariannu.
  • Cyrsiau hyfforddiant ar Ariannu a chodi arian (cyswllt i dudalennau hyfforddiant)
  • Canllawiau ar ddatblygu syniadau'n brosiectau i gyflawni meini prawf y cyllidwyr.
  • Gwirio ceisiadau cyn eu cyflwyno i'r cyllidwyr.

Funding Team

Jo Young

Swyddog Gwasanaethau Craidd a Chyllid

Angen mwy o wybodaeth?

I ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn ac archwilio'r adnoddau sydd ar gael, cysylltwch â ni yn 01978 312556 neu drwy e-bost yn [email protected]. Rydym yma i'ch cynorthwyo a darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cysylltwch â ni
cyCymraeg
Skip to content