Skip links

Cyfrannwch gyda ‘Give As You Live’

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Gellir darparu unrhyw roddion a dderbynnir i unrhyw un o wasanaethau AVOW megis Siopa SymudolThe Play TeamGofal Plant Llun y Blodau Bach, neu wasanaethau AVOW eraill – neu gallwch ddewis cyfrannu at ein Grant ‘Gwneud Gwahaniaeth’ y gall sefydliadau lleol wneud cais am grant iddo.

Mae AVOW yn derbyn pob rhodd, boed yn fawr neu’n fach: mae popeth yn gymorth hael a bydd yn cael ei ddefnyddio’n dda i gyfoethogi’r Trydydd Sector yn Wrecsam!

cyCymraeg
Skip to content