Skip links

Ymgysylltu Cymdeithasol

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Philip Bettinson

Rheolwr Marchnata

“Yn AVOW, rydyn ni’n credu yng ngrym ymgysylltu a dylanwadu i ysgogi newid ystyrlon. Dyma beth mae'n ei olygu a sut rydyn ni'n ei wneud:

Ymgysylltu: Mae’n ymwneud â chynnwys ein cymuned a rhanddeiliaid yn weithredol yn ein cenhadaeth. Rydym yn gwrando, yn cydweithio, ac yn creu cyfleoedd ar gyfer deialog. Trwy ddigwyddiadau, gweithdai, a llwyfannau ar-lein, rydym yn darparu mannau ar gyfer sgyrsiau a chysylltiadau ystyrlon. Rydym yn gwerthfawrogi safbwyntiau amrywiol ac yn grymuso unigolion i fod yn rhan o'r newid y maent yn dymuno ei weld.

Dylanwadu: Rydym yn trosoledd ein harbenigedd a rhwydweithiau i eiriol dros newid cadarnhaol. Trwy godi ymwybyddiaeth, rhannu straeon cymhellol, a darparu ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ein nod yw llunio barn y cyhoedd a dylanwadu ar bolisïau sy'n cyd-fynd â'n cenhadaeth. Rydym yn cydweithio â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, arweinwyr cymunedol, a sefydliadau partner i ysgogi newid systemig.”

cyCymraeg
Skip to content