Skip links

Eich Adborth

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Yn AVOW, rydym yn croesawu pob sylw a adborth am y ffordd yr ydym yn gweithio, da neu ddrwg. Mae AVOW wedi ymrwymo i roi cefnogaeth a chyngor o ansawdd gorau i grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn Sir y Fflint ac ni allwn fod yn sicr ein bod yn gwneud hynny oni chymerwch chi y cyfle i ddweud wrthym.

Os oes profiad da gennych gyda ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Fodd bynnag, os oes gennych gwyn neu bryder amdanom, byddwn yn anelu at ei ddatrys cyn gynted ac effeithlon â phosibl mewn ffordd bersonol, deg, a chyfrinachol.

Llenwch y ffurflen isod, gan y bydd yn ein galluogi i ymateb i'ch adborth, pryder, neu gwyn.

Byddwn yn cadw eich manylion yn ddiogel.


Angen mwy o wybodaeth?

I ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn ac archwilio'r adnoddau sydd ar gael, cysylltwch â ni yn 01978 312556 neu drwy e-bost yn [email protected]. Rydym yma i'ch cynorthwyo a darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cysylltwch â ni
cyCymraeg
Skip to content