Skip links

Dylanwyr Ifanc

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Ydych chi'n awyddus i archwilio eich cymuned ac chwilio am brofiadau newydd?

A hoffech chi gwrdd â phobl sydd â diddordebau tebyg a gwneud effaith gadarnhaol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam? Os oes gennych chi ychydig o oriau i'w gwario bob mis, rydym yn eich gwahodd i ymuno â Chyfeillion AVOW.

Fel Cyfleonwr AVOW, byddwch yn ennill mewnwelediadau gwerthfawr i waith cymunedol ac elusennol, ac yn ymddatblygu eich hun ym mhandemau amrywiol o'n sefydliad. Bydd gennych gyfle i gyfrannu at frwdfrydedd AVOW trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymddiriedolwr a rheolwr, gan ddylanwadu ar feysydd hanfodol fel cyllid, recriwtio gwirfoddolwyr, marchnata a hyrwyddo.

Un o brif rolau Cyfleonwyr yw cymryd rhan yn y Cynllun Grantiau Dan Reolaeth Ieuenctid. Bydd y fenter yma'n eich galluogi i ddysgu am gyllid grantiau ac yn weithredol cyfrannu at ddyfarnu arian i eraill o'r gweithredwyr ieuenctid a phrosiectau ledled y Bwrdeistref Sirol.

Hefyd, byddwch yn cymryd rhan mewn taith gynhwysfawr o gyfleoedd gwirfoddoli ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan ddarganfod a chefnogi grwpiau cymunedol sy'n bodoli eisoes sy'n gwneud gwahaniaeth yn yr ardal leol.

Drwy ddod yn Gyfleonwr AVOW, ni fyddwch yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o'ch cymuned yn unig, ond byddwch hefyd yn cael hyfforddiant hanfodol mewn meysydd allweddol o wirfoddoli a gwaith cymuned. Credwn mewn cynnig manteision i gydnabod eich ymroddiad:

  • Cysylltu â phobl ifanc chwilfrydig eraill sy'n angerddol am y gymuned.
  • Mwynhewch pitsa, byrbrydau, a diodydd yn ystod cyfarfodydd Cyfleonwyr.
  • Mewngofnodi cyfleoedd hyfforddiant mewn marchnata, iechyd, lles, gwirfoddoli, a mwy.
  • Cael mynediad arbennig i elusennau, digwyddiadau, a phrofiadau cyffrous.
  • Derbyn nwyddau a rhoddion arbennig i Gyfleonwyr AVOW.
  • I gael eich treuliau dalir, gan gynnwys costau bwyd, diod, a thrafnidiaeth.

I'r ymuno â Chyfleonwyr AVOW, rhaid i chi fod rhwng 14 a 25 mlwydd oed (hyd at eich 26ain pen-blwydd). Dylai fod gennych amser ar nosweithiau Mercher ddwywaith y mis ac yn fodlon ymuno â thaith i faeslannau gwirfoddoli amrywiol ledled y sir.

Dyma cyfle eithriadol i wneud gwahaniaeth, datblygu sgiliau newydd, ac ymhyfrydu ym mynegiant cymuned bywiog Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Cysylltwch â ni heddiw i ddod yn Gyfleonwr AVOW

Angen mwy o wybodaeth?

I ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn ac archwilio'r adnoddau sydd ar gael, cysylltwch â ni yn 01978 312556 neu drwy e-bost yn [email protected]. Rydym yma i'ch cynorthwyo a darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cysylltwch â ni
cyCymraeg
Skip to content