Skip links

Canolfan Gymunedol Gwersyllt

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Eich Porth i gyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth eang o gefnogaeth. Dewch draw a gwna ni wybod beth y gall Porth Cymunedol Gwersyllt ei wneud i gefnogi eich lles bob dydd!

Galw Heibio

Rydym ar agor:

  • Dydd Mawrth 10 am tan 12 pm
  • Dydd Mercher 10 am tan 2 pm
  • Dydd Iau 9 am tan 1 pm

Cyfeiriad: Canolfan Adnoddau Gwersyllt, Ail Ffordd, Gwersyllt, Wrecsam, LL11 4ED

Adnoddau

Cliciwch ar y ddolenni isod i weld y dogfennau canlynol (drwy Canva)

Darganfyddwch fwy

Am wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch y Facebook page.

Jane Edwards

Swyddog Canolfan Cymorth Cymunedol

Angen mwy o wybodaeth?

I ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn ac archwilio'r adnoddau sydd ar gael, cysylltwch â ni yn 01978 312556 neu drwy e-bost yn [email protected]. Rydym yma i'ch cynorthwyo a darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cysylltwch â ni
cyCymraeg
Skip to content