Skip links
A lot of lottery balls. In the bottom-right corner is the 'GambleAware logo, and the 18+ only logo

Lotteri Communed Wrecsam / Wrexham Community Lottery

Rhagarweiniad

Mae’r Lotteri Comuned Wrexham yn furf lleol i codi arian am yr elusen sydd yn eich fafryn. Dros y bwlyddyn y mae’r lotteri yn code dros 12 mil o binoedd i achosion dda lleol. Yr arian hwn i gyd yn mynd syth i mewn i’r ardal lleol, i mewn i’r achosion y mae pobol yn caru y fwyaf.

Syt y mae’n gweithio

Ewch i’r wefan y lotteri comuned Wrexham (https://www.wrexhamcommunitylotteri.co.uk). Pwysch ‘chwarae’, ac fyddech yn gwel rhestr hir o elusan ac achosion dda. Popeth o ‘Cronfa Comuned Canolog’ i “Given to Shine”, ymlean i ‘ Ruabon Rovers FC, a pobeth rhywnddynt. Gallwch gweld beth mae’r achos yn gwneud, ac yna gallwch ddewis yr un yr ydych am cefnogi.

Mae’r elusen yna yn cael hanner y pris eich tocyn. Nid yw’n son llawer o’r £1, on mae’n swn addio i funny.

Ffendio’r Enillwyr

Mae’r tunniad yn ddigwydd pob Dydd Sadwrn, ac y mae’r enillwyr ar gael ar https://www.wrexhamcommunitylottery.co.uk/results. Yna, gallwch gwel y gwbrau y mae pobol sydd yn rhan o’r lotteri hwn wedi enill, ac hefyd yr achos dda y meant yn cefnogi.

Yr Gwahaniaeth Mawr

Yr gwahaniaeth rhwn yr Lotteri Comuned ac lotteris eraill yw y mae’r arian yn mynd syth i’r achos dda. Nid oes angen i’r elusen mynd am grants, neu rhoi prosiect at ei giludd. Mae’r arian yn mynd yn syth iddyn nhw.

Yr Cronfa Comuned Canolog

Y mae’r cronfa cannolog yn cronfa sydd yn mynd i AVOW ei hyn. Mae’r arian yna wedyn in cael ei defnyddio i creu grantia ac fyrddiau arall o cefnogi achosion lleol. 10% o’r tocyn yn mynd i AVOW i helpu AVOW cefnogi gwaith parhaol AVOW – gwaith sydd yn cefnogi elusunna ac achosion dda lleol.

Cloi

Y mae’r lotteri communed yn gwneud gwahaniaeth envawr i achosion dda ac elusunnau llol. Mae’r elussuna yn helpu gwella Wrexham mewn 1000 o gwahanol fyrdd. Mae’r Lotteri Communed yn gwneud gwahaneath fawr – gwahaniaeth fawr lleol.

Introduction

The Wrexham Community Lottery is a an incredible local way to fundraise for your favourite local charity or good cause. Over the year, the lottery raises over 12 thousand pounds for local good causes. All of that money going directly into the local area, into the causes that people care about the most.

How it works

Head over to the website for Wrexham Community Lottery (https://www.wrexhamcommunitylottery.co.uk/). Click the ‘Play’ button, and you will see a long list of charities that you can support. Everything from the ‘Central Community Fund’, through to Given To Shine, and on to Ruabon Rovers FC. You can see what each of those good causes about, and choose the one that you want to support.

The charity you chose to support directly gets half of your ticket money. It may not seem like much from your £1 ticket, but it really adds up.

Finding the results

The draw takes place every Saturday, and the results are posted online at https://www.wrexhamcommunitylottery.co.uk/results. There you can see the various prizes people that are signed up through the community lottery have won, and the good causes that they support.

The Big Difference

The difference between the Community Lottery and other lotteries is that the money goes directly to a good cause. No need to go for grants, no need to put together a project. The money is delivered directly to them.

The Community Fund

The community fund is a fund that comes to AVOW itself. That money is then used to fund grants and other forms of support for local charities. 10% of the ticket goes to AVOW to help fund the ongoing work of AVOW, supporting the work the work of charities in the local area.

Conclusion

The Community Lottery makes a massive difference to local charities. Those charities help improve Wrexham County in a 1000 different ways. The Community Lottery really makes a difference. And it makes a difference locally.

cyCymraeg
Skip to content